JistÄ› už jste, milí rodiÄové, zaznamenali, že tu máme jaro, které sice zatím vypadá suÅ¡e, ale poÄasí pro nás urÄitÄ› chystá i deÅ¡tivé dny. Zatímco je-li sucho, obuv svých dÄ›tí příliÅ¡ mnoho Å™eÅ¡it nemusíme. Je sice pravda, že bychom mÄ›li dbát na obuv, která bude zdravotnÄ› nezávadná a která naÅ¡im dÄ›tem nebude niÄit chodidla, a tím pádem jim do budoucna nepÅ™ivodí nenapravitelná traumata v podobÄ› onemocnÄ›ní páteÅ™e a dalších zdravotních poÅ¡kození, ale je fakt, že je-li sucho, dÄ›ti mohou jen tak vybÄ›hnout – tÅ™eba v baÄkůrkách. Pro případ deÅ¡tivého poÄasí, které nás urÄitÄ› Äeká i letos, bychom jim proto mÄ›li obstarat dÄ›tské holinky, které je pÅ™ed kalužemi a blátem spolehlivÄ› ochrání.

Pro kluky i pro holky

Když navÅ¡tívíte náš web, zjistíte, že nabídka v tomto sortimentu je opravdu velmi bohatá a Å¡iroká, a to jak do tvarových modifikací, tak i barevnÄ›. UrÄitÄ› si vyberou holÄiÄky i kluci. DÄ›tské holinky a gumáky Demar jsou pojmem na svÄ›tových trzích. Jedná se o velmi žádané obutí pro dÄ›ti. Žádejte je tedy pro své dÄ›ti i vy.