Mají Vaše děti všechny díly Harryho Pottera? Kupujete svým dětem pohádkové knihy? Literatura pro děti tvoří součást literatury. Není určena zdaleka jen k pobavení, má významnévýchovné a vzdělávací aspekty.
Její historie je přitom poměrně krátká.

Není bez zajímavosti, že v českém prostředí se první dětská literatura objevuje z pera Tomáše Štítného ze Štítného, což byl významný předchůdce Jana Husa. Jeho dílo Řeči besední bylo určeno primárně dětem. Rovněž Jan Ámos Komenský byl autorem především dětských učebnic, například jeho Orbis Pictus (Svět v obrazech) představoval přímo zlomové dílo.

Nicméně dětská literatura až do 18. století představovala spíše ojedinělou záležitost a děti četly díla dospělých. Pohádky samozřejmě existovaly od pradávna a předávali se především formou ústní lidové slovesnosti, ale nebyly určeny primárně dětem. Zde můžeme nalézt i vysvětlení skutečnosti, proč některé pohádky připomínají spíše horory.

Vznik dětské literatury

Na rozvoj dětské literatury měly vliv především dvě okolnosti.
1. Vznik romantismu– romantičtí autoři měli zálibu v ústní lidové slovesnosti, milovali báje, pověsti, pohádky a hledali v nich inspiraci. Tím dali nepřímo vznik k tomu, že se začala rozvíjet dětská literatura.
2. Zavedení povinné školní docházky– když byla zavedena povinná školní docházka, samozřejmě se změnily požadavky na výuku. Hledali se nové a efektivní způsoby, jak dítě zaujmout.

Nutno říct, že České prostředí se v tomto ohledu velmi významně zasadilo. Mezi zakladatele typicky dětské literatury v Českém prostředí patří Karel Alois Vinařický a František Doucha a celá řada dětských spisovatelů šla úspěšně v jejich šlépějích. A nejsou to jen spisovatelé, celá řada významných výtvarníků se s velkou láskou a zápalem věnuje ilustrování dětské literatury.

Rovněž i mnozí slavní světoví spisovatelé se velmi rádi věnovali dětské literatuře.
Na dětskou literaturu se v českém prostředí zaměřují především dvě nakladatelství, Albatros a Fragment.