Být neustále na síti je pro všechny určitým způsobem riziko.Musíme být nanejvýš obezřetní k vyjadřování na sociálních sítích, i když nás někdo neznámý kontaktuje. Někdy však ani nemusíme být příliš aktivní, aby o nás více než obvykle byly šířeny pomluvy a lži.
vzdělávání a rozvoj.jpg
Online svět je zranitelný především pro ženy.Dá se říci, že stejně tak, jako by se ženy měly vyhýbat za setmění osamělým a odlehlým místům v parku, měly by si dávat pozor na virtuální svět. Ač ten je naopak velmi rozlehlý, násilí na ženách v něm pro svoji anonymitu může být pácháno naopak o mnoho snadněji.
V online prostředí se útočí na ženy snadněji než v reálném prostředí.Mohly by o tom vyprávět známé osobnosti, sportovkyně, ale stejně tak ženy, které se pokoušely ve virtuálním prostředí jen prosadit některé svoje myšlenky nebo názory. Učiní-li něco takového muž, rozhodně se nedočká v takové intenzitě osobních urážek jako žena.
Obsah toho, co žena píše, se stává nedůležitý, zatímco do popředí se dostává její celkové znevažování a napadání její role ve společnosti.Ať se již podíváme na názory, debaty, diskuze, nesouhlasí-li někdo s výrokem ženy, můžeme se setkat s útoky na její inteligenci, vzhled, sexuální orientaci, nemluvě o různých nechutných komentářích, ve kterých je se ženou zacházeno jako s méněcennou. Jde však často i o nebezpečné vyhrožování pronásledováním a znásilněním!
silueta dívky a fb.jpg
Do veřejných debat v internetovém prostředí se proto mnoho žen bojí zapojovat jen proto, že jsou prostě ženy. Musí si mnohem více než opačné pohlaví rozmýšlet, co jako online napíší a zveřejní. Rovnoprávnost pokulhává nejen v reálném světě, ale i v tom virtuálním a tam jako kdyby společnost ještě o mnoho více preferovala mužskou dominanci. Máme-li právo svobodně vyjádřit svůj názor, proč se slušná míra kritiky překračuje především u slabšího pohlaví?